Διάρκεια προγράμματος από 25/07/2018 έως 24/07/2019

Νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΑΕΔ 2018-2019